Zorunlu trafik sigortası hakkında.

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası trafik sigortası 2918 sayılı karayolları trafik kanunu gereğince mecburi olan sigorta poliçesidir. Söz konusu trafik sigortası olmayan araçlar trafiğe çıkamazlar.
Daha basit bir anlatımla otomobil, kamyon, motosiklet gibi motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi, herhangi bir sebeple bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya bir malın zarara uğramasına neden olması halinde. olaya sebep olan aracı kullanan kişinin zarara uğrayan üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılayabilmesini amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan sorumluluk sigortasına karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk trafik sigortası deniliyor.
Trafik sigortasında sigortalı kişi, karayolları trafik kanunu’ndaki tarım uyarınca işletendir. Dolayısıyla trafik sigortası, motorlu aracın işleteni adına düzenlenir. Trafik kontrollerinde ehliyet ve ruhsat gibi araçlarda bulunması beklenen belgelerden biridir. Normalde trafik sigortası poliçelerinin sigorta süresi bir yıldır ve primi peşin ödenir. Eskiden trafik sigortası primleri ve teminatlarda tamamen serbestler. Prim aracın türü otomobil motosiklet ve otobüs vs. Ticari olup olmaması kayıtlı olduğu il gibi bazı etkenlere bağlı olarak değişir. Trafik sigortası güncel prim uygulaması hakkında detaylı bilgi için bu yazımızı inceleyebilirsiniz.
Trafik sigrotası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup poliçe sahibinin kendi aracının hasarını ödemez, bunun için kasko yaptırmak gerekir.
Trafik sigortası yaptırılmaması durumunda karşılanabilecek zorluklar trafik sigortasının, karayollarda işletilen tüm motorlu araçlar için kanunen zorunlu bir sigorta olduğundan bahsetmiştik. Yaptırılmaması durumunda araç sahibinin göze alması gereken bazı yaptırımlar söz konusu.
Karayolları trafik kanunu maddesi gereğince gerekli teminat tutarları üzerinden zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar trafikten men edilmektedir. Trafik sigortası bulunmayan araçlar tespit edildikleri zaman yasal olarak bağlanırlar.