Zorunlu karşılık kararı.

Zorunlu karşılık oranları ve nema ödemelerini kredi büyümesi oranlarıyla ilişkilendirilen zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yapıldı. Söz konusu karar 26 haziran 2020 tarihinde başlayacak olan 12 haziran 2020 tarihli yükümlülük döneminden 25 aralık 2020 tarihli yükümlülük dönemine kadar geçerli olacak.
Türkiye cumhuriyet merkez bankası’nca TCMB zorunlu karşılıklar hakkında tebliği’nde değişiklik ile kredi talebini karşılamada bankalara esneklik sağlamak amacıyla, yıllık reel kredi büyüme oranı yüzde 15’in üzerinde olan bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanabilmeleri için sağlamaları gereken uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15’ten küçük olma koşulunun, yıl sonuna kadar geçici bir süre için uygulanmamasına karar verildi.
TCMB’nin zorunlu karşılıklar hakkında tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ resmi gazete’de yayımlandı.
Buna göre, 25 aralık 2013 tarihli 28862 sayılı resmi gazete’de yayımlanan söz konusu tebliğin 10/a maddesinin birinci fıkrasının bendinde yer alan “9 mart 2020 tarihinden itibaren kullandırılan türk lirası kredilerin” ibaresi “9 mart 2020 tarihinden itibaren kullandırılan merkez bankasınca belirlenen türk lirası kredilerin” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “türk lirası kredi kullandırımı esnasında” ibaresi “Merkez bankasınca belirlenen türk lirası kredilerin kullandırımı esnasında” şeklinde, “yazılı beyan” ibaresi “beyan” şeklinde değiştirildi.
Salgına vurgu yapıldı
Konuya ilişkin TCMB’den yapılan açıklamada, zorunlu karşılık oranları ve nema ödemelerini kredi büyümesi oranlarıyla ilişkilendirilen zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yapıldığı anımsatıldı.
Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıkları temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz oranlarını destekleyici makro ihtiyati bir araç olarak esnek ve etkin bir şekilde kullandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi.
“Koronavirüs salgını süresince, etkilenen nakit akışları nedeniyle firma ve bireylerin kredi talebi artmış.
Alınan tedbirler kredi mekanizmasının etkin bir şekilde işlemesini sağlamış ve artan kredi talebi önemli ölçüde karşılamıştır. Normalleşme etkin bir şekilde işlemesini sağlamış ve artan kredi talebi önemli ölçüde karşılanmıştır. Normalleşme sürecinde mevcut eğilimin bir süre daha devam etmesi beklenmektedir.
Bu çerçevede, döneme özgü kredi talebini karşılamada bankalara esneklik sağlamak amacıyla, yıllık reel kredi büyüme oranı yüzde 15’in üzerinde olan bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanabilmeleri için sağlamaları gereken uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15’ten küçük olma koşulunun yıl sonuna kadar geçici bir süre için uygulanmamasına karar verilmiştir.
Söz konusu değişiklik, tesisi 26 haziran 2020 tarihinde başlayacak olan 12 haziran 2020 tarihli yükümlülük söz konusu değişiklik, tesisi 26 haziran 2020 tarihli yükümlülük dönemine kadar geçerli olacaktır.”