Zorunlu deprem sigortası DASK nedir.

Dask sigortası ülkemizde zorunlu sigortalar kapsamında yer alan ikinci büyük başlıktır. 1999 depreminden sonra hayatımıza giren DASK’ın tam açılımı “doğal afet sigortaları kurumu”dur. Adından anlaşılacağı gibi aslında DASK bu sigorta türüne teminat veren kurum adının kısıtlamasıdır.
DASK sigorta poliçelerini türkiye’de faaliyet gösteren yetkili sigorta şirketleri ve onların acenteleri satar ama riskin teminatı doğal afet sigortalar kurumu tarafından verilir. Burada DASK yerel bir reasüör olarak çalışır, sigorta şirketlerinin tahsil ettikleri primleri alır, bunun karşılığında sigorta şirketine de bir komisyon veirr. Daha sonra topladığı riskleri dönemsel olarak anlaşma yaptığı uluslararası resüaonas şirketlerine satar.
Zorunlu deprem sigortası DASK nedir.
DASK sigortası, gerçek ve tüzel kişilere ait tapusu olan ev ve işyerlerini doğal afetlerle oluşabilecek hasarlara karşı 150.000 TL’ye kadar teminat veirr. Yasal olarak yaptırılması zorunludur ve yaptırılmaması durumunda cezai şartlar doğurur. DASK Poliçeleri deprem, deprem sonrası yangın, deprem sonrası tsunami, deprem sonrası yer kayması gibi doğal felaketler sonucu konutta oluşacak maddi hasarları teminat altına alır. deprem ve deprem sonrası ilgili bir hasar nedeniyle evin yeniden inşa edilmesinin daha fazla tuttuğu durumda, aradaki fark konut sigortası ile tamamlanabilir.
DASK primi nasıl hesaplanır.
En basit anlatımla DASK primi, binanın bulunduğu bölge ve binanın yapısal özelliklerine ait olarak tespit edilmiş değer: binanın alanı metrekare ile çarpılarak bulunur.
Hesaplamada bayındırlık ve iskan bakanlığı tarafından hazırlanan türkiye deprem bölgeleri haritası’na dayanarak depremin oluşturduğu risk bakımından belirlenen 5 farklı bölge esas alınır.
DASK hesaplanmasında başka neler dikkate alınır.
Yapının kalitesi çelik betonarme karkas, yığma kagir yapılar ve diğer yapılar olmak üzere üç ayrı alternatif ve binanın inşa tarihi, hesaplamada kullanılan binayla ilgili diğer bilgilerdir. Unutmadan ekleyelim; bir konutun DASK poliçe primi ne kadar tuttuğunu diye merak edenler için pratik bir hesaplama aracı DASK web sitesinde mevcut.