Yurtdışına ihraç edilen tahvillerde stopaj oranı ve BMSV düşecek.

Maliye bakanı mehmet şimşek, yurt dışına ihraç edilen tahvillerin 5 yıl veya daha uzun vadeli olması durumunda stopaj oranının yüzde 10’da sıfıra indirileceğini bildirdi.
Şimşek, Türkiye’de ihraç edilen türk lirası cinsinden tahvillerde de banka ve sigorta muammeleri vergisi’nin BSMV yüzde 5’ten yüzde 1’e düşürüleceğini söyledi.
Bakan şimşek yaptığı açıklamada, son zamanlarda türk şirketleri ve bankalarının gerek yurtiçinde, gerekse yurt dışında tahvil ihraç etmek suretiyle finansman teminine hazırlandıklarını,bazı Türk şirketlerinin de halihazırda bu ihraçları gerçekleştirdiklerini kaydetti. Şimşek, türk şirketlerinin uzun vadeli yatırımları finanse etmek üzere tahvilli tercih etmelerinin, hem yeni yatırım kararlarının alınması hem de bu yatırımların bir an önce hayata geçirilmesi açısından çok önemli olduğuna da dikkati çekti.
Yatırımcıların tahviller üzerinden elde ettikleri faiz gelirlerinin, menkul sermaye iradı olarak adlandırıldığını ve mevcut düzenlemeler çerçevesinde gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre vergi tevkifatına tabi tutulduğunu ifade eden şimşek, halen tam mükellef kurumlarca yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilecek faizlerin, vade ayrımı yapılmaksızın yüzde 10 oranında tevkifata tabi tutulduğunu hatırlattı.
Uzun vadeli tahvil ihracına sıfır stopaj
Tam mükellef kurumlarca ihraç edilecek tahvillere ilişkin yeni bir kararname taslağı hazırlandığını da belirten şimşek, yeni düzenleme hakkında da şu bilgileri verdi: “Bakanlığımızca hazırlanan kararnameyle, tam mükellef kurumlar tarafından finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilecek faizlere uygulanacak tevkifat oranları, söz konusu tahvillerin vadeleri esas alınmak suretiyle yeniden belirlenmektedir.
Söz konusu tahvillerin vadeleri esas alınmak suretiyle yeniden belirlenmektedir.
Bu kapsamda, yurtdışında ihraç edilen tahvillerin kademeli olarak vadesi uzadıkça, daha düşük oranda tevkifat uygulanması yönünde belirleme yapılmakta ve 5 yıl ve daha uzun vadeli tahvil faizlerinde tevkifat oranı sıfırlanmaktadır.
Tevkifat oranı, vadesi 3 yıla kadar olanlar için yüzde 10, vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlar için yüzde 5 şeklinde uygulanması öngörülmektedir. Bu düzenlemeyle uzun vadeli tahvillere yapılacak yatırımlar özendilirmekte ve ihraçcı kurumların yurt dışından uzun vadeli finansman elde etmelerinin kolaylaştırılması sağlanmaktadır.”
BSMV de düşüyor Maliye bakanı şimşek, söz konusu kararnameyle banka ve sigorta muameleri vergisinde de yeni düzenlemeye gidildiğini bildirdi. Şimşek, buna göre de, Türkiye’de ihraç edilmiş türk lirası cinsinden tahvillerin banka ve sigorta muameleri vergisi bakımından elden çıkarılması veya repo işlemine tabi tutulması dolayısıyla ödenmesi gereken BSMV oranının hazine bonosu ve devlet tahvillerinin olduğu gibi yüzde 5’ten yüzde 1’e indirildiğini kaydetti.