Yurtdışı kredi borcu azaldı.

TCMB, 2022 yılı kasım ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini paylaştı.
Buna göre kasım sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 yıl sonuna göre 7,2 milyar dolar azalarak 161,2 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 8,3 milyar dolar azalarak 152,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun ticari krediler hariç ise 1,1 milyar dolar artarak 8,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Borçluya göre dağılıma bakıldığında uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna kadar göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 5 milyar dolar azaldığı tahvil ihracı biçimindeki borçlanmasının ise 5,1 milyar dolar azazlışla 14,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.
Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 55 milyon dolar artarken tahvil stoku ise 44 milyon dolar artışla 1,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Uzun vadeli borcun %63,7’si dolar cinsi
Döviz kompozisyonuna bakıldığında 152,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,7’sinin dolar, yüzde 32,7’sinin euro yüzde 1,8’nin türk lirası ve yüzde 1,8’nin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,2’sinin dolar, yüzde 36,5’nin euro, yüzde 20,8’nin türk lirası ve yüzde 3,5’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.
Borçların %64’4ü finansal olmayan kuruluşların
Sektör dağılımı incelendiğinde kasım sonu itibarıyla 152,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 35,6’sını finansal kuruluşları yüzde 64,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,6’sını finansal kuruluşların, yüzde 23,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.