Yenilikçiye kredi desteği.

Türkiye girişimcilik stratejisi ve eylem planı’na göre, yenilikçi girişimcilerin ticarileşme projelerine yönelik destek sağlayabilecek kredi garanti mekanizması oluşturulacak. Bu kapsamda, mevcut kredi garanti mekanizması içinde yenilikçi girşimcilere proje bazlı kredi desteği sağlayabilecek bir fon oluşturulacak. Ayrıca iflas eden dürüst girişimcilere ikinci bir şans tanınması için gerekli düzenlemeler yapılacak.
2015-2018 yıllarını kapsayan “türkiye girişimcilik stratejisi ve eylem planı” resmi gazete’de yayımlandı.
2012 yılından bu yana hazırlık çalışmaları süren Türkiye girişimcilik stratejisi ve eylem planı’nın genel amacı, “Türkiye’deki girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek” olarak belirlendi. Planında girişimci dostu düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi yenilikçi girişimciliğin olarak belirlendi. Girişimciliğin desteklenmesi, kadın girişimciliği genç girişimciliği eko girişimcilik sosyal girişimcilik ve küresel girişimcilik gibi öncelikli tematik alanlarda ve genel alanlarda sürdürülebilir bir destek sisteminin geliştirilmesi gibi öncelikli tematik sisteminin geliştirilmesi ile girişimcilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması olmak üzere 6 stratejik hedef ile 64 eylem belirlendi. Gençlere özel kuluçka merkezleri kurulucak
Planda, hedeflere ulaşmak için atılacak önemli adımlardan bazıları şöyle sıralandı.
KOSGEB gibi destek veren kurumların, girişimcilik desteklerinede ön ödeme yapabilmesi sağlanacak, böylece girişimcilerin nakit kaynak sıkıntılarının azaltılması amaçlanacak.
Avrupa komisyonu tarafından hazırlanan “girişimcilere ikinci bir şans” raporu çerçevesinde iflas eden dürüst girişimcilere ikinci bir şans tanınması için gerekli mevzuat değişikliği ve diğer uygulamalar belirlenecek, gerekli düzenlemeler yapılacak.
Kuluçka merkezleri için düzenleyici çerçeve oluşturacak, kuluçka ve hızlandırıcı merkezleri ağı oluşturulacak. Ayrıca, genç girişimcilere özel kuluçka merkezleri kurulması özendirilecek.
Kadın girişimciliğinin önündeki engeller incelenecek ve iyileştirme önerileri geliştirilecek.
Engelli girişimciliği eğitimleri yaygınlaştıracak ve destek miktarı artırılacak. Tekno girişimcilerin uluslararası deneyim kazanmalarına yönelik destekler sağlanacak.
Akademisyenlerin girişimciliği özendirilecek.
Teknoparklarda işini kuracak akademisyenlere yönelik destek modeli geliştirilecek, internet girişimcilerin desteklenmesine yönelik kosgeb mevzuatı oluşturulacak.
Teknoloji geliştirme bölgelerinde TGB hızlandırıcılar için, OSB’lerde ise hem hızlandırıcı hem de kuluçka merkezleri için yer tahsisi yapılacak. Eko girişimcilik özendirilecek ve desteklenecek ayrıca “yeşil etiket” uygulaması hayata geçirilecek.
İller ve bölgeler düzeyinde girişimcilik endeksi belirlenecek, küresel girişimcilik endeksi’ne sürekli katılım sağlanacak.
Girişimcilerin yabancı yatırımcılara temasları arttırılacak.
Alternatif finansman araçları geliştirilecek