Yeni bireysel emeklilik düzenlemesi.

Bireysel emeklilik sistemine BES getirilecek yeni düzenlemeler 17 nisan 2012 tarihinde ali babacan tarafından açıklandı. Konuyla ilgili yorumlarımıza geçmeden önce gelin isterseniz bu düzenlemelerin neler olacağına bir göz atalım.
Yeni BES düzenlemesinde neler değişecek.
Yeni BES düzelemesine göre, bireysel emeklilikte devlet katkı payı verecek. BES’e giren herkesin bu katkı payından yararlanması sağlanacak. Mevcut uygulamada ise brüt maaş üzerinden vergi indirimi avantajı bulunuyor.
Sisteme ayda 100 TL yatıran kişiye devlet 25 TL katkı yapacak. Ancak bu yeni düzenlemenin devreye girmesiyle katkı payı ödemesinin vergi matrahından indirilmesi mümkün olmayacak. Ayrı hesaplarda izlenecek olan katkı paylarında, sistemde kalınmasını özendirecek şekilde kademeli geri çekiş sistemi söz konusu olacak. Bu uygulamada, ilk 3 yıl içinde bireysel emeklilik sisteminden ayrılınması durumundada devlet katkı payından yararlanmak mümkün olmayacak. Katkı payına 3. yıl sonunda yüzde 15, 6. yıl sonunda yüzde 35, 10 yıl sonunda yüzde 60 oranında erişmek mümkün olacak.
Yeni düzenlemede birikimlerin geri ödenmesi aşamasında vergilendirme sadece getiri üzerinden yapılacak. Bu yenilik aslında zaten hatalı olduğu hukuken mahkemelerce teyit edilmiş, ancak maliyenin buna rağmen bir aksiyon almakta geciktiği bir düzeltme. Devlet katkı payının tamamına ancak emekli olunca erişilebilecek. Yani 10 sene prim ödenecek ve 55 yaşından sonra birikiminin tamamını almak mümkün olacak.
BES’te yapılan değişiklikler avantaj sağlıyor mu.
Bireysel emeklilikte vergi indirimi, BES katılımcıları tarafından aktif olarak kullanılan bir özellikti. Kişilerin artık söz konusu indirimden direkt olarak değil de dolaylı olarak zamana yayarak faydalanmasının sağlanması bize göre bir avantaj değil. Burada teşviki artırmaktan çok, caydırıcılığı artıran bir eylem planı tercih edilmiş. Devlet BES’i kullanarak aktif olarak vergi indirimi alıp, geleceğe yönelik yatırımlarından gerçek zamanlı olarak bir fayda sağlayan kesimin ayrıcalıklarını “herkes yararlanamıyor.” diyerek geri çekiyor. Katkı payı da altında benzer bir ayrıcalığı zamana ve genele yayarken, şartların ağırlaştırıldığı izlenimini yaratıyor.