Yapılandırma kanunu ve borçlar.

Daha önceki yapılandırmada kanunu yayınladığı tarih esas alınarak bazı düzenlemeler yapılmıştı. Önceki düzenlemede “kanun’un yayımladığı tarih itibariyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergi dışındaki diğer amme alacaklarından takip için vergi dairelerine intikal edenler ecrimisil öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi
7256 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun kapsamında yapılandırılan ve kanun’un yayımladığı tarih itibariyla ödemeleri devam eden taksitlere konu borçlar,
6183 sayılı kanun ve diğer kanunlar uyarınca tescil edilen ve kanun’un yayımladığı tarih itibarıyla tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan borçlarının kalan taksit tutarları, Davaya konu olan ihtilaflı vergi, idari para cezaları ile ecrimisiller de bu kanun kapsamındda yapılandırılmaya kanu edilebilmektedir.