Yapay zeka robotik endüstriler.

Kur korumalı mevduat KKM 2021 yılının aralık ayında dolarizasyonu azaltmak ve kur üzerindeki baskıları hafifletmek amacıyla devreye alınmıştı. Ekonomi yönetiminin bu yılın haziran ayında atmaya başladığı parasal sıkılaşma ve makro ihtiyati çerçevedeki sadeleşme adımları ile TL mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin etkisiyle mevduat faizleri yükselişe geçti. KKM’ye getirilen kısıtlamalar bankaların KKM’den TL’ye dönüşüme teşvik edilmesi ve en önemlisi TL mevduat faizlerindeki yükseliş KKM’den TL’ye dönüşüme teşvik edilmesi KKM’ye olan ilgiyi azalttı. 2023 yılının ağustos ayında toplam mevduatın %30’unu aşan ve 3.4 trilyon TL ile zirveye ulaşan KKM 24 kasım haftası itibarıyla yaklaşık 3 aylık süreçte 2,7 trilyon TL seviyesine kadar geriledi. Bahsedilen dönemde KKM hesaplarında 670 milyar TL 32 milyar dolar azalış gerçekleşti. KKM bakiyesindeki azalışın TL mevduattaki artış ile ikame edilmiş olması ve YP mevduata yönelimin olmaması memnuniyet verici. Bildiğiniz gibi ekonomi yönetimi KKM’den kademeli çıkış stratejisi uygulanacağını işaret ediyor. Son aylarda KKM’de yaşanan gerileme hızına da baktığınızda 2024 uygulanacağını işaret ediyor. Son aylarda KKM’de yaşanan gerileme hızına da baktığınızda, 2024 yılı genelinde KKM’de çıkışın devam etmesini bekliyoruz. TL mevduatın cazip olduğu ve finansal istikrarın tesisi sürecinde KKM’nin sona ereceğini öngörüyoruz. Yapay zeka AI Robotik endüstriler ve açık bankacılık gibi alanlarda göreceğimiz yenilikler bankaları daha etkileşimli hızlı ve müşteri odaklı yapılara bankacılık lisanslı finansal teknoloji şirketlerine dönüştürecek. Finansal hizmetlerin erişebilirliği ve güvenliği artarken, bankaların rolü tek tuşla müşteri hayatının her alanında var olmaya doğru evrilecek. İnovasyon yapmak insan ve teknoloji arasında köprü işlevini iyi önemsemek rehberlik ilişkisi içinde fintech ve girişimlerin çevik yapısından faydalanmak giderek daha fazla önem kazanacak. Yapay zeka teknolojileri müşteri hizmetleri ve finansal danışmanlık alanlarında önemli rol oynarken, AI tabanlı chatbotlar ve sanal asistanlar sayesinde müşteri hizmetlerinin kalitesi artacak. Bu teknolojiler müşteri davranış analizleri yaparak, kişiselleştirilmiş finansal öneriler sunacak. Robotik teknolojiler ise, bankacılık işlemlerinin hızını ve operasyonel verimliliğini artıracak.