Vergi ve idari para cezaları.

İhtilaflı vergi, idari para cezaları ile ecrimisiller dava aşamasına ve karar durumuna göre yüzde 90’a varan oranlarda indirimlerle yapılandırma başvurusuna konu edilebilecek ve sulh yoluyla ihtilaflar sonlandırılabilecektir.
Ödenecek alacakların tespitinde esas alınacak olan en son karar, tarhiyatta, tahakkukda, idari yaptırım kararına, ecrimisillere ilişkin ihbarname, düzeltme ihbarnamesine yönelik yasanın çıkmasının ardından belirtilecek tarih tarihinden önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır.
İhtilaflı alacakların yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
Yeni Torba Yasa Teklifi’nin kapsamının oldukça geniş tutulması, başta reel sektör olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gelen taleplerin tamamına yakın kısmının karşılanması bekleniyor.