Vakıf katılım bankaları ve tasarruf değerlendirmesi.

Bulunduğumuz seviye önümüzdeki dönemde riskleri dikkatli yönetmemiz gereken pozitifliği devam etmesi için mutlaka tartışarak bazı şeyleri konuşarak yapmamız gereken bir dönem istişare yapılması gereken bir dönem. Yoksa ben yaptım oldu anlayışıyla tekrar hassas bir dengede bir şey kaybedersek örneğin reel sektör bu finansal yükün bu artan finansal maliyetlerin üstesinden gelemez, üretkenliği verimliliği ve karlılığını kaybeder hale gelirse bir anda sektörde sorunlu krediyle karşılaşıp üretimde, istihdamda öncelik verdiğimiz alanda tekrar ikinci bir sorunla karşılaşabiliriz. O yüzden geçirdiğimiz dönemde bu yıl geçireceğimiz dönemi bir arada değerlendiriliğinde şu anda riskleri yönetebilir makul seviyede buluyorum. Türkiye olarak tasarruflarını yeterli düzeye getirmemiş birikimlerini arttıramamış bir ülke olduğumuzu tasarruflarını yeterli düzeye getirememiş birikimlerini arttıramamış bir bu konuda dış kaynak ihtiyacımızın en üst seviyede olduğunu bir kere hepimizin bilmesi gerekiyor.” Katılım bankaları gösterdiği gelişim ve hızlı büyümeyle bütünsel ekosistem oluşturmayı başardı. Vakıf katılım genel müdürü mehmet ali akben de türkiye’de tohumları ilk kez 1985’te atılan katılım bankacılığının sektörün çok önemli bir paydaşı haline geldiğini söyledi. Katılım bankalarının açılmasının, türkiye’de faiz hassasiyeti nedeniyle finansal sistemin dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin sisteminin içine çekilmesine vesile olduğunu anlatan akben şunları kaydetti:
Katılım bankaları, tasarrufların değerlendirmesi ve finansal ihtiyaçların karşılanmaması noktasında büyük bir sorumluluk üstlendi. Finansal kapsayıcılığı önceliklendirerek geliştirilen enstrümanlar türkiye ekonomisi nezdinde yüksek teveccühe karşılandı. Güncel durumda ülkemizde katılım bankacılığı çalışma prensipleri çerçevesinde 8 banka hizmet veriyor. 2 trilyon TL’ye yaklaşan bilanço büyüklüğüyle katılım bankaları, finansal kapsayıcılığı artırma çerçevesinde yalnızca bankacılığa yönelik ihtiyaçlara cevap üretmekle kalmadı, gösterdiği gelişim ve hızlı büyümeyle bütünsel bir ekosistem oluşturmayı da başardı.” Denizbank genel müdürü hakan ateş ise bankanın faaliyetlerine yönelik bilgiler paylaştı. Ateş, Yüzyılın bizim yüzyılımız olması için her şey yerinde. Parayı da yerine koymamız lazım. Sermaye piyasaları hızlı geliyor, sağlıklı da olmasını temenni ediyorum” dedi.