Uluslararası kalkınma bankaları TL kurallarından muaf.

BDDK, normalleşme adımları kapsamında yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladığını duyurdu. Uluslararası kalkınma bankaları bazı TL kurallarından muaf tutuldu.
Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu BDDK normalleşme adımları kapsamında yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladığını duyurdu.
Yabancı merkezi saklama kuruluşları ve uluslararası kalkınma bankalarına, hem BIST FX swap piyasasında hem de Türkiye kalkınma ve yatırım bankası ile vadede TL alım yönlü swap imkanı sağlandı.
BDDK’dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle.
“Bilindiği üzere,
Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu’nun kurul 12.04.2020 tarihli ve 8989 sayılı karar ile bankaların konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğindeki haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurtdışı yerleşiklere yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirebilecekleri para swapı forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1’i ile sınırlandırılmasına karar verilmiş. Kurulun 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı kararı ile bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar TL depo TL repo ve TL kredilerinin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0,5’i ile sınırlandırılmasına karar verilmiş,
Sonrasında ise TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini teminen, 20.05.2020 tarihli ve 9031 sayılı kurul kararı ile sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan yabancı merkezi saklama kuruluşları YMSK arasından bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunca belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiş ve bu karara istinaden kurum tarafından euroclear bank ve clearstream banking isimli kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasını uygun görülmüştür.
Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde kurulun 28.07.2020 tarihli ve 9109 sayılı karar ile.