Tuz gölü kredisi onaylandı.

Dünya bankası icra direktörleri kurulunca, tuz gölü yer altı doğalgaz depolama tesisi’nin genişletme çalışmaları için ilk yedi yılı geri ödemesiz olmak üzere 22.5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık kredi onaylandı.
Dünya bankası’ndan yapılan açıklamada “doğalgaz depolama genişletme projesi” olarak bir finansman paketinin onaylandığı bildirildi. Açıklamada söz konusu proje kapsamında yer alan ve Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliğini artıracak tuz gölü yeraltı doğalgaz depolama tesisi için kasım 2005’te 325 milyon dolar temmuz 2014’te de 400 milyon dolar tutarında iki kredinin onaylandığı hatırlatıldı.
Tesisin başlangıç kapasitesinin bir milyar metreküp olduğu kaydedilen açıklamada tuz gölü doğalgaz depolama genişletme projesi, hükümetin depolama tesisin büyüklüğünü yine aynı yerde yapılacak yatırım ile 5 katına çıkarmaya yönelik çabalarını destekleyecektir” İfadelerini kullandı. Açıklamada, boru hatlarıyla petrol taşıma a.ş botaş tarafından uygulanacak olan doğalgaz depolama genişletme projesi’nin üç bileşenden oluşacağı da vurgulandı.
Bileşenlerden ilkinin tuz gölü yer altı doğalgaz depolama tesisi’nin kapasitesinin yaklaşık 4 milyar metreküp daha artırılması olduğu belirtilen açıklamada, ikinci bileşenin “inşaat kontörlüğü izleme” ve üçüncü bileşenin de “çevresel ve sosyal etki değerlendirme ÇSED ve yeniden yerleşim eylem planlarının YYEP izlenmesi” olduğu aktarıldı.
ilk 7 yılı geri ödemesiz 22.5 YIL vadeli
toplamda 600 milyon dolarlık yeni kredi sağlanan projenin türkiye’de özellikle kış aylarındaki kömüre bağımlılığı azaltmak suretiyle ülkenin sera gazı emisyonlarını düşürmesine yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi. “Önerilen doğalgaz depolama genişletme projesine sağlanan finansman, dünya bankası’nın genel anlamda enerji reformunu ve spesifik olarak da doğalgaz sektörü reformunu desteklemeye yönelik politika teknik ve finansal yardım programının bütüncül bir parçasını oluşturmaktadır. Bu projeyle dünya bankası aynı zamanda botaş’ın projeye yönelik teknik, satın alma, çevresel ve sosyal koruma önlemleri ile ilgili çalışmaları üzerinde yaptığı ayrıntılı incelemeler yoluyla türkiye’nin ticari finansman dahil olmak üzere, başka kaynaklardan da finansman temin etmesine yardımcı olmaktadır. Asya altyapı yaptırım bankası AIIB da projeye eş finansman sağlamaktadır. Doğalgaz depolama genişletme projesine yönelik sağlanan finansman aracı, ilk 7 yılı geri ödemesiz olmak üzere 22,5 yıl vadeli bir uluslararası imar ve kalkınma bankası IBRD esnek kredisidir.”
Tuz gölü yeraltı doğalgaz depolama tesisi’nde ilk yastık gazı 10 şubat 2017’de cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan’ın başbakan binali yıldırım ve enerji ve tabii kaynaklar bakanı berat albayrak’ın katıldığı bir törenle basılmaya başlamıştı.