Türkiye’ye 400 milyon dolarlık iki kredi.

Dünya bankası, Türkiye’de deprem, enerji ve iklim konularında kullanılması için toplamda 400 milyon dolarlık 2 ayrı krediye onay verdi.
Dünya bankası, Türkiye için kamu binalarının depreme karşı dayanıklılığını güçlendirmek, enerji verimliliğini artırarrak enerji faturalarını ve zararlı karbon salınımlarını azatlmak amacıyla 265 milyon dolar tutarındaki krediyi onayladı.
Dünya bankası Türkiye ülke direktörü auguste kouame projenin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti. “Dünya bankası, ülkedeki bina stokunu depreme dayanıklı hale getirme ve bir enerji tasarrufu kaynağına dönüştürme yönündeki iddialı çabalarında türkiye’yi desteklemekten memnuniyet duymaktadır. Bu proje kamu binaları üzerinde odaklanmasına rağmen sağlayacağı başarı ile özel sektör de de benzeri dönüşümleri tetikleyerek Türkiye’nin iklim değişikliğini azaltma ve uyum sağlama gündemine katkıda bulunacaktır.”
175 bin kamu binasının enerji giderlerini azaltacak.
Bloomberg HT’nin aktardığına göre, açıklamada enerji verimliliğinin türkiye’nin ekonomik büyümesini sürdürebilmesi için kritik bir önem taşıdığı belirtildi. Enerji açısından verimli binalara yapılacak yatırımların, türkiye’nin enerji ithalatında olan bağımlılığını azaltacağı ve 175 bin kamu binasının enerji giderlerini düşürebileceği aktarıldı.
Dünya bankası proje ekibi liderlerinden alanna simpson projeye ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “afetlere karşı en kırılgan durumda olan binalar aynı zamanda enerji açısından verimsiz binalardır.
Bu proje, binaların yapısal açıdan güçlendirilmesine yönelik çalışmaları enerji verimliliği ve yenilnebilir enerji önlemleri ile birleştirerek bir yandan uzun vadeli dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği sağlarken aynı zamanda önemli maliyet etkililik sonuçları doğuracaktır.” açıklamasını yaptı.
İklime karşı dayanıklılığı artırmayı amaçlayan 135 milyon dolarlık kredi bununla birlikte dünya bankası, türkiye’de yarısı kadın olmak üzere 90 bin yoksul kişinin doğal ve iklim kaynaklı tehlikelerden korunmasını ve geçim olanaklarının artırılmasını amaçlayan 135 milyon dolar tutarındaki bir projeye daha onay verdiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada “Türkiye dayanıklı peyzaj entegrasyon projesi TULIP ile doğu karadeniz bölgesi’nde yer alan bolaman nehir havzasında ve iç anadolu bölgesi’nde yer alan çekerek nehir havzasında yaşayan kırsal topluluklar için dayanıklı altyapı hizmetlerinin ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesinin amaçladığı kaydedildi.
Her iki havzanın, mevsimsel taşkınlıklar kuraklık, toprak erzoyonu ve toprak kayması gibi iklim değişikliği etkilerine karşı oldukça kırılgan durumda olduğunu vurgulayan dünya bankası, bu bölgelerde ayrıca yüksek yoksulluk oranları, düşük tarımsal verimlilik, yetersiz altyapı, doğal kaynak bozunumu sınırlı yol bağlantıları ve dışarı göç nedeniyle oluşan insan sermayesi kaybının da olduğuna dikkat çekti.