Türkiye’ye 341 milyon dolarlık yeşil büyüme kredisi.

Dünya bankası, sürdürülebilir tarım sektörünü desteklemek ve ülkenin çeşitli illerinde iklime uyumlu teknolojilerin ve uygulamaların kullanılmasını teşvik etmek amacıyla türkiye’ye sağlanacak olan 341 milyon dolar krediyi onayladı.
Dünya bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, 341 milyon dolarlık kredi, türkiye iklim akıllı ve rekabetçi tarımsal büyüme projesi tucsap kapsamında kullanılacak.
Tucsap yaklaşık 14 milyon hektarlık bir alanı kapsayan toprak ve arazi bilgilerinin daha iyi toplanmasına ve kullanılmasına hayvan hastalıkları takip ve teşhis olanaklarının geliştirilmesine ve kaynak verimliliğini iyileştirmek ve zararlı karbon emisyonlarını azaltmak için kullanılan teknolojilerinin uygulanmaya konulmasına yardımcı olacak.
Projede 80 binden fazla çiftçi, hizmet sağlayıcı ve veteriner doğrudan yararlanacak. TUCSAP, tarım sektörünün uzun vadeli sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacak, gençler için iş fırsatları sağlayacak, dışa göçün önlenmesine katkıda bulunacak ve kırsal alanlarda refah düzeyini yükseltecek.
Proje kadınların eğitimlere ve tarımsal danışmanlık destek hizmetlerine katılımlarını teşvik ederek, finansman fırsatlarına erişimi iyileştirerek ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili analizlerin ve politika oluşturmanın kolaylaştırılması için veriler üreterek toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına da katkıda bulunacak. Ayrıca, proje faaliyetleri tarım sektöründe kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesinde de katkı sağlayacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen dünya bankası türkiye ülke direktörü auguste kouame dünya bankasının tarım sektöründe üretkenliği, kaynak verimliliğini ve iklim etkilerine karşı dayanıklığı arttırmaya yönelik stratejiler belirlediği ve uyguladığı bir dönemde, türkiye ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.
sektörün rekabet gücünü artıracak.
Söz konusu iş birliğinin tarım sektörünü daha rekabetçi ve sürüdürülebilir bir büyüme yoluna sokulmasına katkıda bulunacağını vurgulayan kouame “Türkiye’nin 2053 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmasına yardımcı olacağına umuyorum. Türkiye’nin tarımsal gıda alanında sürdürülebilir dönüşüm sürecinin desteklenmesi, özellikle tarımsal gıda alanında ülkenin en büyük ticaret ortağı olan ve AB yeşil mutabakat girişimi yoluyla iklim eylemlerini teşvik eden avrupa birliği ile olan ticaret fırsatlarını koruyup geliştirirken, aynı zamanda sektörün rekabet gücünü de arttıracaktır.”
değerlendirmesinde bulundu.
Projenin dünya bankası tarafındaki görev ekibi lideri luz diaz rios de konuya ilişkin şunları kaydetti.