Türkiye’nin dünyanın 17’nci büyük ekonomisi olacağını öngördü.

2033 yılında da türkiye’nin 18’nci büyük ekonomi olmaya devam edeceğini öngören cebr türkiye’nin 2038’de ise 17’nci büyük ekonomi haline geleceğini tahmin etti. Türkiye’de cari fiyatlarla GSYH’nın 2023’te 1 trilyon 30 milyar dolar 2024’te 1 trilyon 46 milyar dolar olacağını öngören Cebr 2033 ve 20238’de bu rakamların sırasıyla 1 trilyon 755 milyar ve 2 trilyon 2019 milyar dolara ulaşacağını ifade etti. Türkiye 2023 yılı itibariyle SAGP’ye göre düzeltilmiş kişi başı GSYH’si 41,888 dolar olması beklenen üst orta gelirli bir ülkedir değerlendirmesini yapan cebr hem üretim hem de tüketici fiyatlarının 2023 yılında güçlü bir büyüme gösterdiğinin ve olup yıl boyunca enflasyonun %51,2 olarak gerçekleşmesi beklendiğini de vurguladı. Dünyanın geri kalanıyla karşılaştırıldığında, sadece dört ülkenin yıl boyunca daha yüksek bir enflasyon oranı görmesi beklenmektedir. 2023’te tahmin edilen enflasyon 2021’e kadarki on yılda görülen ortalama enflasyon oranına göre,%11,5 yüksektir ifadelerini kullanan Cebr türkiye’de enflasyonun tarihi yüksek seviyelerde seyretmesi öncelikle bir dizi geleneksel olmayan para politikasına bağlanabilir. Sıkılaştırıcı bir parasal yaklaşımı destekleyen küresel bir hissiyatın ortasında türkiye aralık 2021’den mayıs 2023’e kadar politika faizlerini %15,0’ten %8,5’e düşürerek zıt bir strateji benimsemiştir. Bu durum, ülkenin para biriminin 2022 yılında %30 değer kaybettiği bir döneme denk gelmiştir. Ancak önemli döviz müdahaleleri yoluyla para birimini savunma çabaları, mali zorlukları da daha da kötüleştirdi ve yüksek enflasyon seviyelerini körükledi. Seçimler öncesinde kamu sektörü maaşlarına yapılan zamlar ve gaz sübvansiyonları da dahil olmak üzere mali genişlemelerle durum daha da kötüleşti.” dedi. Haziran 2023’ten bu yana artan enflasyonla mücadele etmek için politika faizlerinin 20,0 puandan fazla artırılarak %35,0’e yükseltilmesiyle politikada kayda değer bir geri dönüş yaşanmıştır” değerlendirmesini yapan Cebr ancak bunun etkinliği enflasyon beklentilerini düşük faiz rejimine çıpalayan geleneksel olmayan politikaların devam eden etkileri nedeniyle sorgulanmaktadır.” dedi.