Tüp bebek ve estetik operasyon kredileri.

Sosyal güvenlik sistemi olmadan sağlıkla ilgili yapılması gereken beklenmedik harcamalar, tüketicilerin bütçelerinde telafisi uzun süreler gerektiren önemli hasarlar bırakabiliyor. Bunun için tüketicilere, bir sosyal güvenlik sistemine dahil olsalar dahi, olası sağlık problemlerine karşı iyi ve kaliteli hizmet almalarını destekleyecek özel sağlık sigortası ürünlerini kullanmaya çok geçmeden başlamalarını tavsiye ediyoruz. Yatarak tedavi ile sınırlı bir sağlık poliçesi, beklenmedik sağlık harcamalarının yıpratıcı mali etkisini azaltabiliyor.
Sağlıkta finansmanın önemi
Ancak tüp bebek tedavisi veya estetik operasyonlar gibi bazı sağlık harcamaları var ki, önerdiğimiz birçok destekleyici sağlık sigortası poliçe teminatları arasında yer almıyor. Bu tür sağlık harcamaları her ne kadar poliçe teminatları kapsamına alınmasa da, bireylerin veya ailelerin yaşamlarını mutlu sürdürebilmeleri için kritik önem taşıyabiliyor. Tüp bebek tedavisi veya estetik operasyonlar gibi tıbbi masrafların bireylerin veya ailelerin bütçesine olumsuz etkileri de beklenmedik sağlık harcamaları kadar uzun vadeli olabiliyor. Bu işe niyetlenen birçok tüketici de bu harcamalara karar verirken bilinçli finansman alternatiflerini araştırmadan önce kalkışıyor ve ilk olarak kredi kartı veya benzeri maliyeti yüksek tüketici finansmanı ürünlerine sarılıyor.