Tüketicilere İhtiyaç Kredileri.

tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinde ” faiz kar payı oranı merkez bankası tarafından ilan edilen bileşik referans oranın 1,8 ile 2,0 katı arasında olanlara birinci kademede 2,0 katından yüksek olanlara ikinci kademede ” menkul kıymet tutma zorunluluğu getirildi.
Böylece otomobil ve konut kredileri haricinde verilecek ihtiyaç kredilerinde MK kapsamında girmeyecek en yüksek aylık faiz 1.37 seviyesinde olacak. Bu seviyenin üzerinde oluşacak kredi faizlerinde bankaların menkul kıymet tutma yükümlülüğü olacak. Mevcut durumda bankalar ihtiyaç kredilerine aylık yüzde 1.55 ile yüzde 2 arasında faiz uyguluyor.