Tüketicilere döviz kredisi ve dövize endeksli kredi.

1 Döviz geliri olmayan firmalara, ortalama vadenin 1 yıldan uzun ve kredi tutarının USD 5 milyon üzerinde olması kaydıyla döviz kredisi kullandırabilecek.
2 Türkiye’de yerleşik kişilere ticari veya mesleki amaçlı olarak dövize endeksli kredi kullandırabilecek.
3 Türkiye’de yerleşik kişilere ticari ve mesleki amaçlı olarak sınırlı bir şekilde döviz kredisi kullandırımına olanak sağlandı.
4 Döviz kredilerindeki 18 aylık vade sınırlaması kaldırıldı.
Ülkemizde tüketicilerin döviz ve dövize endeksli kredilere olan talebi dönem dönem çok radikal dalgalanmalar gösterir. Döviz kurunda dalgalanmanın az olduğu dönemde bazı tüketiciler TL gelire sahip olmalarına karşın, dövizdeki durgunluğun sonsuza kadar sürme garantisi varmışcasına dövizle veya dövize endeksli krediye yönelirler.
Amaç arbitraj veya ilgilii döviz kuruna uygulanan daha avantajlı faiz oranlarından yararlanmak daha az faiz ödemek olabilir. ” Mortgage kredilerinde doğru para birimi ne olmalıdır. ” başlıklı yazımızda da belirttiğimiz gibi, dövize endeksli bir krediye başvururken en kötüyü umarak, borçlanma oranını dövizde olabilecek dalgalanmaları da dikkate alarak borçlanmak, yani tüketicinin işler kötüye giderse kendine nefes alabileceği bir boşluk yaratması önem taşıyor. malesef dövize endeksli kredi kullanan tüketicilerimizin arasında bu konuya dikkat eden kişi sayısı çok fazla değil, bu da dövizde dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde dövizle endeksli veya döviz kredilerde zora düşen tüketici sayısını oldukça artırıyor.