Tüketici ve konut kredisi sigortalı-sigortasız teklif edilecek.

Tüketici kredisi sözleşmeleri ile konut finansmanı sözleşmeleri, sigortalı ve sigortasız olarak hazırlanacak karşılaştırmalı ödeme planıyla teklif edilebilecek. Uygulama 1 ocak 2023 tarihinde başlayacak.
Tüketici kredisi sözleşmeleri ile konut finansmanı sözleşmeleri yönemliklerine “yan finansal ürün” başlığıyla tüketiciye sunulan her türlü ürün veya hizmet ile kredi bağlantılı sigorta hariç olmak üzere sigortayı tanımlayan maddeler eklendi.
Resmi gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve her iki yönetmelikte de bu yönde düzenlemeler içeren yönetmeliklere göre, kredi verenler,tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak hazırlanacak örnek ödeme planı ile sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde, her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredi taksit tutarlarının eşit olması halinde örnek ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilgiyi sunmak zorunda olacaklar.
Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılmayacak. Kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla tüketiciye sunabilecek.
Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresi ile uyumlu, kredi veren olan sigorta poliçesi, tüketiciye önerilen kredinin koşullarında değişikliğe sebep olmaksızın kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak.
Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.
Kredi bağlantılı sigortanın kredi konusu ile uyumlu olması zorunlu tutuldu.
Krediye ilişkin aynı teminatı içeren birden fazla sigorta ve kredi tutarını aşan sigorta yapılamayacak.
Yapılan düzenlemeye göre, belirsiz süreli tüketici kredilerinde akdi faiz oranının düşürülmesi durumda bu değişiklik, bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade edecek.
Tüketici kredisi sözleşmeleri yönetmeliğinin, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına ilişkin maddesinde yapılan düzenlemeye göre, cayma hakkı süresi içinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın bu madde hükümleri uygulanacak.