Tüketici kredilerinde vadeyi 60 aya çıkaran BDDK.

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmlikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazete’de yayımlandı.
İhtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ile sınırılı olmak üzere yeniden yapılandırmasına imkan veren bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu BDDK yönetmeliğe resmi gazete’de yayımlandı.
Resmi gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında, konutun 22 kasım 2001 tarihli 4721 sayılı türk medeni kanunun 684’ncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120 bin türk lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 60 ayı nihai fatura değeri 120 bin türk lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı üç bin beş yüz türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı üç bin beş yüz türk lirası’nın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamayacak. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanacak.
Ayrıca, aynı yönetmeliğe eklenen geçici madde ile bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek.