Tüketici kredileri ve sigorta.

Ödeme planı
Kredi veren kurum, sözleşme imzalamadan önce size aylık taksitlerinizin ne kadar olduğu, ne zaman ödenmesi gerektiği ve bunun ne kadarının faiz, ne kadarının anapara geri ödenmesi olduğunu gösteren bir belge göstermek zorundadır. Sözleşme imzalarken bu ödeme planını da imzalamanız istenir. Bu planın bir kopyasını da kendinize almayı ve gerektiğinde ulaşabileceğiniz bir yerde kredi sözleşmesinin kopyasıyla beraber saklamayı unutmayın. Aylık geri ödeme tutarınızı en net bir şekilde buradan takip edebileceğinizden, nakit akışınızı tahmin etmeye yarayacak diğer bütçe faaliyetlerinde yardımcı olacaktır.
Kredi ile beraber açılan hesaplara dikkat eskiden olsa bu konuya dikkat çekmemize gerek bile kalmazdı.
2001 krizinin ardından gerçek bankacılığı öğrenmek zorunda kalan, ücretli bankacılık prensiplerini benimseyen bankalar ve diğer kredi veren kurumlar kredi hatta kredi kartı verdikleri müşterilerine vadesiz hesap açmaya özen gösteriyorlar. Kredi borçlarının geri ödenmesinde kolaylık sağlayacak bu uygulama ile ilgili paylaşmadıkları bir bilgi dikkatinizi çekebilir. Uygulama bankaya göre farklılık içerse de, kurumlar her açılan hesaptan bir hesap işletim ücreti alıyorlar. Hesap işletim ücretini yıllık veya üç aylık almayan kurum yok gibi birşey. Kredi şartları konuşulurken bu konunun netleştirilmesine özen gösterin ve kredi sözleşmesinde hesap işletim ücreti ile ilgili bir ibare olmadığına emin olun. İmkanınız varsa pazarlık edin. Hesap işletim ücretinin yanısıra, bir de ekstre gönderim ücreti vardır. Aylık olarak gönderilen ekstrenin ücreti müşteriye direk yansıyabilir. Böyle bir gönderimin olup olmadığnı, varsa maliyetinin size yansıtılıp yansıtılmayacağını sormanızda fayda var. Size olmadığı söylemiş olsa bile imzaladığınız kredi sözleşmesinde söylenilenin aksine bir madde olup olmadığına göz atın. Verilen sözlerin, yanınızda bir şahit yoksa hakkınızı ararken pek bir yardımı olmuyor.
Tüketici kredilerinde sigorta
Tüketici ve mortgage kredileri söz konusu olduğunda, sigorta primleri faiz dışı masraflar kapsamına giriyor. Ancak içinde bulunduğumuz günlere bakıldığında, krediler ile birlikte yapılan sigortalara ait primlerin o kadar da gereksiz masraflar olmadığını görüyoruz.
Ferdi kaza sigortası
Özellikle 30 yaşın üzerinde veya evli kişilerden tüketici finansman ürünlerini düzenli olarak kullananların her yıl yıllık brüt gelirleri kadar bir ferdi kaza poliçesi yaptırmalarını öneriyoruz. Böylelikle başlarına gelebilecek herhangi bir talihsiz kaza durumunda sevdiklerinin en azından finansal kayıplarını asgariye indirmiş olurlar.