Tüketici kredileri vade sınırı.

BDDK İnternet sitesinden şu açıklamayı yaptı

Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı elli bin türk lirasının üzerinde yüz bin türk lirasının altında olan kişiler için 24 ay, yüz bin türk lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine

-Limiti yirmi beş bin türk lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi; limiti yirmi beş bin türk lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.