Tüketici kredi işlemleri.

Açıklamada bu gibi nedenlerden dolayı diğer tüketici işlemlerinin gerçeleştirildiği piyasalara nazaran finansal piyasalarda kurulan sözleşme ve uygulamalar karşısında tüketicilerin daha etkin ve fazla korunmaya ihtiyacı olduğu vurgulanarak ” bu kapsamda tüketicilerin taraf olduğu tüketici kredisi sözleşmeleri ve konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin sözleşme öncesi bilgilendirme sürecinden başlayarak akdi ilişkinin sonra ermesine kadar akdedilen hukuki metinler ve bu metinlere bağlı uygulamaların tüketici kredisi sözleşmeleri yönetmeliğe ve konut finansmanı sözleşmeleri yönetmeliği’de tüketiciyi koruma amacı ile emredici nitelikte sıkı kurallara bağlandı.” ifadeleri kullandı.