Tüketici finansmanları ürünleri.

Üçüncü neden de devletin tüketicilerin harcamalarını arttırmak konusundaki motivasyonu. Daha önce de bahsettiğimiz gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerde tüketicilerin harcamalarının devamlılığını sağlamak çok önemlidir. Yeterli kaynağı olmasa tüketicinin yaptığı harcamalar nedeniyle oluşan ekonomik hacimden devlet kdv ötv bsmv ve kkdf alabilecek. Harcama olmazsa devletin bu kaynaklarında eksiklik olacak ve dünyada borçlanma maliyetlerinin çok arttığı bu dönemde devlet gelirlerini düşürmek istemeyecektir. Türk tüketicisi kendine ait olmayan bir geliri harcamayı azalttığı anda, hükümet de tüm dünyada yaşanan ancak Türkiye’de yaşanmadığını iddia ettiği krizin birkaç mislini yaşayacağından ve bu konuda herhangi bir önlemi henüz almamış olduklarından, tüketimin arttırılmasına sebep olacak bu kampanyaları destekleyecektir.
Taksit atlatma iyi birşey mi kötü birşey mi ?
Taksit atlatma kampanyalarının tüketicinin aleyhine bir organizasyon olduğunu söylememize imkan yok. Sonuçta bugün ihtiyaç duyduğu bir ürün veya hizmetin maliyetini ileri bir tarihe üstelik taksitle kim ödemek istemez ki? Burada işin dikkat ve özen isteyen kısmı, bu imkanı kullanırken aşırıya kaçmamayı becerebilmek. Bunun için tüketiciler harcamalarını gerçekleştirirken İster taksit atlatmalı olsun, ister atlatmasız, ister nakit olsun birkaç şeye dikkat etmeliler.
Tüketiciler öncelikle gelirlerinden çok harcama yapmamaya, imkan varsa harcamalarından kısıp tasarruf yapmak için kaynak ayırmaya çalışmalılar.
Harcamalarını tüketici finansmanı ürünleri ile gerçekleştirmeyi planlayanların, geleceğe yönelik gelirleri ile ilgili tahminde bulunurken %5’ten yüksek artış beklentisinde olmamalarını gerekir ve geleceğe yönelik harcamalarındaki artış bunun en fazla 1 puan altında olmalıdır.
Özellikle şu anda dünyanın içerisinde bulunduğu döneme benzer dönemlerde gelecek ile ilgili tahminlerde ve geleceğe yönelik harcamalarda çok daha temkinli olunmalı, hatta bu harcamaların azaltılması yoluna gidilmelidir.
Taksit atlatma olsun veya olmasın tüketicilerin kredi kartı kullanmadan önce kendilerine dürüst olarak cevap vermeleri gereken ve en önemli soru yapılacak harcamanın kişinin mevcut yaşam standartını arttırmaya yönelik bir harcama olup olmadığıdır. Aksi halde kredi kartı ile yapılan bu harcamalar insanoğlu için tasarlanmış en acımasız tuzaklardan birine dönüşebilir. Yaşam standartını yükseltmek için kullanılması gereken yöntemlerden birincisi birikim yapmak ve tutumlu olmak, ikincisi ise ihtiyaç halinde billinçli bir şekilde en uygun kredi ürününü seçmek olacaktır.