Tüketici finansmanı ve bireysel yatırım.

Bireysel yatırım ve tüketici finansmanı
Tüketici finansmanı ile bireysel yatırım zıt kutuplar gibi gözükse dahi, biri olmadan diğerinin varlığını sürdürmesi mümkün olmadığını söyleyebiliriz.
Projemize başlarken tüketici finansmanı ile ilgili tanımı okuyucularımız ile paylaşmıştık. Tekrar özetlemek gerekise, tüketici finansmanı, geleceğe yönelik gelirleri teminat göstermek suretiyle tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanmaktır. Tabiatıyla tüketiciler için finansman maliyetleri faiz vb. gibi borçlanma işlemi nedeniyle tüketiciye yansıtılan diğer maliyetler
Önemli bir kriter oluşturuyor. Finansman maliyetlerini belirleyen unsurların başında ise finansman talebini karşılayacak kadar kaynak olup olmaması gelir. Ekonominin temelini oluşturan arz ve talep dengesi burada da kendini gösteriyor. Finansal kaynakların fiyatını, yani faizleri belirleyen unsur da arz ve talebin kesişim noktası oluyor. Finansman için kaynak sağlamak
Tüm dünyada finansman için gerekli kaynağın bir bölümünün bireysel tasarruflardan sağlandığı bir gerçek. Tüm dünya üzerinde gelirinden daha azını harcama becerisine sahip birikim yapabilen gerçek. veya tüzel kişiler, bu birikimleri belli kişisel risk tercihlerine göre belirledikleri sermaye piyasası yatırım araçlarında değerlendirirler. Kurumsal ve bireysel finansman ihtiyaçları, bu yatırım araçlarındaki biriken kaynaklardan belli bir getiri oranı ve vade karşılığında karşılanır.
Bir başka deyişle, mevduat ve diğer sermaye piyasası en büyük ödeme sistemlerinden mastercard tarafından gerçekleştirilen masterindex araştırmasının sonuçlarına dayanarak türk halkının çoğu tasarruf yapmadığının altını çizilmiş. Araştırma sonuçlarıyla ilgili bir bölümü burada yorumlarımızla paylaşacağız.
Altına hücum var.