Tüketici finansman işlemleri.

DİĞER KANUNLARLA UYUM AMAÇLANIYOR

Zamanla finansal piyasalardaki gelişmeler ve uygulamadaki tereddüt ve uyuşmazlıkların giderilmesi, belirlilik ilkesinin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla değişikliklere ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, böylece ” tüketicinin korunması hakkında kanun ile kat mülkiyeti kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun ” ile yapılan düzenlemeler de uyumun amaçlandığı bildirildi.