TROY markalı kart ve bkm anlaşma.

TROY markalı kart çıkartmak isteyen bankalar BKM ile anlaşma imzaladıktan sonra, uygulamaya geçiş süreci için BKM ile ortak çalışma yürütülecektir. Bankalar troy projesi kapsamında kural setine ve TROY sistemine uyumlu olabilmek adına yazılım ve altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra, BKM ile karşılıklı testler yaparak TROY kart çıkartma ve veya kart kabul etme lisanslarını alabileceklerdir.
TROY kartlarını kabul eden üye işyeri ve ATM’lerin yaygın hale gelmesiyle birlikte kart kullanımlarının da hızlı artması beklenmektedir.
TROY en çok kimlerin hayatını değiştirecek.
Yukarıda da değindiğimiz üzere, TROY en çok bugüne de finansal sistemden ve kart sisteminden hiç yararlanmamış olan tüketicilerin hayatını değiştirecektir. Bankalar, TROY sonrası elde edecekleri maliyet avantajını doğrudan tüketiciye yansıtarak hizmet ücretlerinden dolayı bugüne dek hizmet veremedikleri öğrenci ev hanımı gibi tüketici profillerine de uygun maliyetlerle hizmet verebileceklerdir.
Diğer yandan toplu taşıma e-ticaret ve mobil çözümlerde de türk tüketicisine hızlı ve pratik çözümler sunularak, toplum hayatı kolaylaştıracılıktır. Nakitsiz toplum
birbirine bağlı gibi görnmese de gerek 6493 sayılı ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistmeleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları hakkında kanun” ve gerekse troy sayesinde ülkemize nakit olarak yapılan ödemelerin hem kayıt altına alınması hem de nakitsiz toplum hedefine adım adım ilerliyoruz.
Özellikle 6493 sayılı kanun çerçevesinde BDDK süpervizörlüğünde elektronik para ve ön ödemeli kart çıkartma lisansı almış olan ödeme kuruluşları, TROY sayesinde bu çalışmalarını TROY markası altına taşıyarak ön ödemeli kart hizmeti vermeye de soyunabilir diye düşünüyorum.
Özetle, TROY türk tüketicisinin hayatına olumlu anlamda farklılıklar getirecektir. Biz de bu süreci sizin için takip ediyor olacağız.