Trafik poliçeleri ve teminatlar.

Güvence hesabı denilen bir uygulama ile zorunlu mali mesuliyet trafik poliçesi bulunmayan araçların sebep oldukları trafik kazalarında mağdurların bedensel zararları teminat limitleri dahilinde karşılanır. Söz konusu hesap, ödediği bu tazminat için trafik poliçesi yaptırmayan sürücülere yaptığı ödemeleri yasal faizi ile birlikte rücu eder. Yani trafik sigortası yaptırmayan ancak kazaya karışan sürücüler, gerçekleşen kaza nedeniyle sebep olunan zararları yasal faizi ile ödeme zorunda kalırlar.
Standart bir trafik poliçesindeki hangi teminatlar var.
Teminat limitleri, araç türlerine ve araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanlara göre değişebilir. Ülke sınırları içinde araçların işletilmesi sırasında araç sahibinin veya araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanların sorumlu olduğu kazalarda üçüncü sahışlara verilen ölümlü veya yaralanmalı zararları ve maddi zararları karayolları trafik kanunu hükümleri dahilinde karşılar.
Trafik sigortası aracın başkalarını zarar vermesi durumunda, yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene kontrol hastane klinik veya diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer masrafları karşılar.
Sigortalı aracın başkalarının ölümüne sebep olması durumunda, ölümden dolayı maddi destekten yoksun kalan miraçıların zararları ve ölenin cenaze masrafları sigorta limitleri içinde karşılanması aracın işletilmesi sırasında başkalarının malına veya aracın verilen maddi zararlar da sigorta limitleri içinde tazmin edilir.
Primin hesaplanmasında etkili olan faktörler
Aracın kayıtlı olduğu il trafik sigortası primini etkiler. Araç işletenlerine kayıtlı oldukları illere göre trafik sigortası tarife ve talimatları’nda belirtilen oranlarda il trafik hasar yoğunluğu indirimi yapılır.
Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması da trafik sigortasının primini etkiler. Sigorta şirketleri trafik sigortası tarife ve talimatları’nda belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.
Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması, işleteni araç satılana kadar takip eder. Yani aracınızı satıp yeni bir araç almanız durumunda eski aracınızda bulunan trafik sigortasını iptal ettirerek kalan süre için prim iadesi almanız ve yeni araç için hasarsızlık indiriminden vazgeçerek sıfırdan poliçe yaptırmanız gerekiyor.