Trafik cezaları peşin ödemeler ve %90 indirim.

Peşin ödemeler de Yi-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 indirim yapılması, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödemesi halinde, ceza asıllarından %25 indirim yapılması,
Matrah ve/veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi,
Matrah ve/veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden %10 indirim yapılması.