Toplam kredi stoku.

Türkiye Bankalar Birliği TBB risk merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, temmuz sonu itibarıyla önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 2 trilyon 585 milyar lira oldu.
TBB risk merkezi’nin temmuz 2018 bülteni yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler temmuzda önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26 artarak 2 trilyon 585 milyar liraya yükseldi.
Nakdi kredilerin 2 trilyon 459 milyar lirası bankalar, 58 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 36 milyar lirası finansman şirketleri ve 32 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.
Tasfiye olunacak alacaklar temmuz itibarıyla 81,6 milyar liraya çıkarken, bunun 75 milyar lirası bankalara, 3,3 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine 1,8 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1,4 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu. Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler temmuz itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 2 trilyon 18 milyar lira olarak gerçekleşti. İmalat sanayi yüzde 26 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, bu sektörü toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörü yüzde 12 izledi.
Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı azaldı
Enerjii bir yıl içerisinde yüzde 40 ile en hızlı büyüyen sektör oldu. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayisine sağlanan krediler ise son bir yıl içinde yüzde 31 arttı.
Temmuz itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör yüzde 4,3 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 3,6 ile turizm takip etti.
Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler temmuz 2018 itibarıyal bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 567 milyar TL oldu.
Bireysel kredilerin yüzde 37’sini konut kredileri, yüzde 17’sini kredi kartları, yüzde 6’sını taşıt kredileri ve yüzde 39’unu ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşti. Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı takipteki krediler hariç son bir yılda 1,6 milyon artarak 30,7 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi 18,5 bin TL düzeyinde gerçekleşti.
Temmuzda 106 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 86 bin oldu. 25 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı. Temmuz dönemi itibarıyla istanbul’da 195 milyar TL, Ankara’da 54 milyar TL ve izmir’de 37 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor.
Şırnak, yüzde 29 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi kredi kartı dahil toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla ankara izmir ve van olarak belirlendi.