Toplam kredi stoku 3 trilyon lirayı aştı.

Türkiye bankalar birliği’ne üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler ilk çeyrek sonunda 3 trilyon 23 milyar lira oldu.
Türkiye Bankalar Birliği TBB risk merkezi’nin mart 2020 bülteni yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler ilk çeyrek sonunda, geçen yılın aynı dönemi kıyasla yüzde 14 artarak 3 trilyon 23 milyar liraya ulaştı. Kredi stokundaki artış hızı ivme kazandı.
Nakdi kredilerin 2 trilyon 295 milyar lirası bankalar, 49 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, tasfiye olunacak alacaklar mart ayı itibarıyla 183 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bu alacakların 174 milyar lirası bankalara, 5 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 2.6 milyar lirası faktöring şirketlerine ve 2 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.
Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı martta geçen yılın aynı ayına göre 1.3 puan artarak yüzde 5.7 olurken 2020 yılı başında başlayan gerileme devam etti.
Ticari krediler 2.4 trilyon lira
Ticari krediler mart ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 2 trilyon 364 milyar lira oldu.
Krediler içinde imalat sanayi yüzde 28’le en yüksek payı aldı. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret, inşaat ve enerji olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 11.1 ‘le inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 9.1’le turizm sektörü takip etti.
Bireysel krediler 659 milyar lira
Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler mart itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 artarak 659 milyar lira oldu. Bireysel kredilerin yüzde 45’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 33’ünü konut kredileri, yüzde 18’ini kredi kartları ve yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu.
Aynı dönemde, bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı 0.4 puan düşerek yüzde 3.7’ye geriledi.
Bireysel kredi kullanan kişi sayısı takipteki krediler hariç son bir yılda 1.2 milyon kişi artarak 32.2 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 21 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
114 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı.
Mart ayında 114 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 92 bin kişi ilk defa kredi kartı kullandı.
Kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 74 bin olurken, 32 bin kişi ise ilk defa konut kredisi aldı.
Bu dönemde iller arasında en yüksek bireysel kredi bakiyesi istanbul’da gerçekleşti. İstanbul’da 202 milyar lira, ankara’da 64 milyar lira ve izmir’de 45 milyar lira bireysel kredi bulunuyor.
Hakkari, yüzde 58’le son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. kişi başına ortalama bireysel kredi kredi kartı dahil toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, ankara, izmir, mersin şeklinde sıralandı.