TL işlem sınırlamasından muaf tuttu.

BDDK, iki yabancı saklama kuruluşu olan euroclear bank ve clearstream banking’i TL işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıkladı.
Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu BDDK euroclear bank ve clearstream banking isimli kuruluşların 5 mayıs’ta uygulanmaya başlanan TL işlem sınırlamasından muaf tutulmasına karar verdi.
BDDK’dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi.
“Bilindiği üzere bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu’nun 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı kararı ile kovid 19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere,
Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyonuna tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar TL depo TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5’i ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir.
Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının olumsuz etkilenmesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini teminen 20.05.2020 tarihli ve 9031 sayılı kurul kararı ile, sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan yabancı merkezi saklama kuruluşları YMSK arasından bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunca kurum belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiş ve bu karara istinaden kurum tarafından eurocleaer bank ve clearstream banking isimli kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulması uygun görülmüştür.
Diğer taraftan kurulun 9031 sayılı kararı ile aynı zamanda bankaların, kuzey kıbrıs türk cumhuriyet’nde KKTC faaliyet gösteren şubeleri ile gerçekleştirdikleri kararda belirtilen TL işlemlerinin ve söz konusu şubelerin, zorunlu karşılık yükümlülükleri kapsamında KKTC merkez bankası bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu TL cinsinden tutarlar da dahil olmak üzere KKTC merkez bankası KKTCMB ve KKTC kalkınma bankası a.ş ile gerçekeleştirecekleri karar belirtilen TL işlemlerinin, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir.”