Ticari kredi komisyonlarına sınırlama.

Merkez Bankası, ticari kredi kullandırım ücretlerine sınırlama getirdi. Kredi tahsis ücret sınırı, kredinin on binde 25’i oranından yüzde 0,25’i oranına yükseltildi.
Bankalarca alınacak kredi tahsis ücreti sınırında düzenlemeye gidilerek, kredinin on binde 25’i oranından yüzde 0.25’i oranına yükseltildi.
Merkez Bankası’nın resmi gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklikler yapan tebliğine göre, kredi tahsis ücretleri, ilk limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0,25’ini limit yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0,125’i geçemeyecek.
Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tesis ücreti alınabilecek.
Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınmayacak.
Azami kredi tahsis ücreti yıllık olacak ve tahsis edilen limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanacak.
Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, menkul kıymet tesisine tabi krediler de sınırlamalara tabi olacak.
Rotatif haricinde kullandırım ücreti yüzde 1.10
Tebliğle söz konusu tebliğin 9. ayını maddesinin 2. fıkrasında yapılan düzenlemeye göre, kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilecek. Kredi kullandırım ücretleri, rotatif krediler hariç olmak üzere kullandırılan kredinin yüzde 1.10’unu rotatif kredilerde ise ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık yüzde 1’ini geçmeyecek.
Rotatif kredilerin kullandırım ücreti ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden dönem sonlarında, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk ettirilecek. Bir yıldan kısa vadeli kredi kullanıdırımlarında azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanacak.