Tekstil sektörü hem verimliliğini hem AR-GE’sini artıracak.

Tekstil sektöründe döngüsel ekonomi işbirliği oluşturmak AR-GE alanında işbirliğini güçlendirmek daha verimli üretim yapmak ve rekabetçi pazarlama erişimi sağlamak amacıyla yeşil ve dijital tekstil ekosistemi kümelenmesi oluşturuluyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sanayi ve teknoloji bakanlığının kümelenme destek programı kapsamında hem tekstil sektöründeki firmaların yeşil dönüşümünün sağlanması hem de AB yeşil mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesine uyumlarının artırılması için çalışmalar yoğunlaştı. Bu sürecin önemli bir tamamlayıcısı olarak dijital ve yalın dönüşümlerin de desteklemesiyle sektörün rekabet edebilirliğin ve verimliliğinin yükseltilerek dünya ihracatından daha fazla pay alması hedefleniyor. Yüksek su enerji ve kimyasal tüketiminin gerçekleştirdiği tekstil sektöründe atık sera gazı emisyonları ve kirlilik de yüksek seviyelerde bulunuyor. Sektörü dönüştürmek için de bu maddelerin hepsinin azaltılması gerekiyor. Tekstil sektörünü bekleyen riskler arasında müşteri farkındalığı beklentisi taleplerinin sürdürülebilir ürünlere kayması gibi algıların değişmesi, mevzuat gereksinimleri ve artan vergi ve cezalar ihracat engelleri ve rekabet edebilirlik gibi konular yer alıyor. Tüm temsilcileri bir araya getirecek yapı Bunların hepsinin çözümü verimlilik ve AR-GE’nin artırılması amacıyla sektörde yeşil ve dijital tekstil ekosistemi kümelenmesi oluşturuluyor. Kümelenmeye ilişkin ilk çalışmalar istanbul ve uludağ üniversitelerinin teknoloji transfer ofislerince gerçekleştirildi. Tekstil ihracatçıları da kümelenmeye yönelik hazırlık çalışmalarına destek veriyor. Bu kapsamda kümelenme yapısı için firmalardan bilgi anketleri yoluyla değerlendirmeleri alındı ve konuya ilişkin çağrıya çıkıldı. Sektör temsilcileri bu kümelenmeyle tekstil firmaları onları bir araya getiren sivil toplum kuruluşları STK ve çatı kurumları bu alanda yeşil ve dijital dönüşüm için ürün hizmet ve teknoloji STK gibi paydaşlar ile çeşitli kurum ve kuruluşları buluşturacak entegratör yapı oluşturulmasını hedefliyor.