TCMB’den tebliğ değişikliği.

Merkez Bankası tebliğinde yapılan değişiklikle, bankalar kredilere uygulayacağı faiz oranı, getirisi dışındaki diğer masraf ve tahsilatları serbestçe belirleyemeyecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB “mevduat ve kredi faiz oranları ve katılma hesapları kar ve zarara katılma oranları ile kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler hakkında tebliğ’inde değişikliğe gitti.
Resmi gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, bankaların kredi verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranlarının yanında, katılma hesaplarında uygulayacakları kar ve zarara katılma oranları ve tüketici kredileri dışındaki kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlere ilişkin esas ve şartların belirlenmesi amaçlandı.
Söz konusu tebliğ’de yer alan “Yeni türk lirası” ifadeleri “Türk lirası” şeklinde “değişken faiz hesaplama yöntemi, müşteriye verilecek hesap cüzdanında ve müşteriyle yapılacak sözleşmede açıkça belirtilir” fıkrasındaki ve “ibaresi de ” veya olarak değiştirildi.
“Serbestçe belirlenir” ifadesi çıkarıldı
Ayrıca, tebliğ’in 4. maddesinin ilk fıkrası olan “bankalarca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir” cümlesi çıkarılarak, şöyle değiştirildi:
“Tüketici kredilerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler ve tahsil olunacak masraflar açısından bankacılık denetleme ve düzenleme kurumu BDDK tarafından yürürlüğe konulan ve 3 ekim 2014 tarihli resmi gazete’de yayımlanan finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri saklıdır. Kredili mevduat kanunu’nun 26. maddesi uyarınca TCMB tarafından belirlenen azami oranları geçemez.”
Ayrıca, daha önce sadece şubelerde duyurulan faiz oranlarının şubelere ek olarak, web sitelerinde de ilan edilmesi tebliğe eklendi.