TCMB yetkileri ve başvurular.

4 Olumsuz kayıtlara ilişkin ödemelerin bildirilmesinde hata yapılmış olması halinde nasıl düzeltilecekdir.
Bu bilgilerin bankalarca TCMB’ye iletilip iletilmediği veya hatalı iletildiği hususunda tereddüt edilmesi halinde, ödeme bilgisini TCMB’ye göndermesi gereken bankalara başvurularak bilgi alınabilir.
Kişilere çek, kredi kartı ve kredi verilip verilmemesi kararı talepte bulunulan bankaların tasarrufundadır. TCMB’nin yasal olarak bir yetkisi bulunmamaktadır.
5 Bankalara yapılan başvuruların sonuçlanmasında TCMB’nin bir yetkisi bulunmakta mıdır.
TCMB’nin işlevi, bankalar tarafından yapılan bildirimlerin birleştirilerek bankalara duyurulması ile sınırlı olup, TCMB’ye kanunla verilen görev ve yetkiler gözönüne alındığında, bankalara yapılan başvuruların kabulü veya reddi hususunda TCMB’nin yasal olarak bir yetkisi bulunmamaktadır.
6 TCMB nezdindeki olumsuz kayıtların, bankalara yapılan başvuruların değerlendirmesinde dikkate alınma gerekçesi nedir.
Bankaların, verecekleri krediyi, vadesinde faizi ile birlikte nakden tahsil etmek zorunda olmaları ve bunun sağlanmayacak olması halinde ise banka görevlilerinin ağır hapis ve para cezalarına tabi tutmaları nedeniyle, özellikle kredilendirme işlemlerinde kişilerin/firmaların geçmişteki ödeme performanslara bakılması doğal ve gereklidir.
Bu yüzden bankalar, kredi talep edenler hakkında TCMB kayıtlarından ulaşabildikleri ve kendi belirledikleri sürelerle nezdlerdeki tuttukları her türlü bilgi ve belgeyi kullanmak durumundadırlar.