Taşıt kredisi için gereken başvuru belgeleri.

Başvuru için gereken belgeler

Nüfus cuzdanı veya ehliyet,
Gelir belgesi/maaş bordrosu Özel işyeri çalışanları için işyerine ait imza sirküleri
Serbest meslek sahipleri ve işletme sahipleri için vergi levhası ve son 2 yıla ait onaylı bilanço, gelir tabloları, mizan, imza sirküleri, kuruluş ve en son ortaklık payını gösteren Ticaret sicil belgesi,
0 km araçlarda, alınacak aracın proforma faturası,
İkinci el araçlarda, alınacak aracın ruhsat fotokopisi,
Gerekliliği halinde istenebilecek ek belgeler.