Taşıt kredileri limti ve vade sayısı.

Taşıt kredi oranı hesaplama

Araba sahibi olmak isteyenler, taşıt kredi oranının nasıl hesaplanacağını araştırmaya başladı. Kredi yönetmeliğinin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal kurumlar yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı krediler hariç; tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ya da yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranları araştırılmaya devam ediyor.

Bireysel taşıt kredilerinde limit ve vade sayısı daha önce nasıldı

Temmuz 2021’de hayata geçirilen bireysel taşıt kredileriyle ilgili vade ve oranı sınırlaması, 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya 120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda 48 aydan 36 aya, 300 bin – 750 bin TL’nin araçlarda ise vade sınırı 36 aydan 24 aya indirilimişti.