Taksitler ve ürün ömrü.

Taksit, alınan ürünün ömrü ile sınırlı olmalı Soner canko ile konuşmaya son düzenlemeden başladık. Canko, kredi kartı taksitlerine getirilen düzenlemelerin aslındda 1 şubat’ta “taksitli” hayatımızda çok büyük değişiklikler getirmeyeceğine inanıyor. Çünkü veriler zaten tüketici olarak bizim ortalama 9 ay taksit yaptığımızı gösteriyor.
Canko, “Kredi kartında taksit alınan ürünün ömrü ile sınırlı olmalı” vurgusu yaparak “ithalat bağımlılığını azaltmak, tasarrufları arttırmak gibi çok önemli bir amaca giderken en büyük dileğim, kredi kartları günah keçisi, nakit yeniden kral olmasın. Kart çok medyatik bir konu. Ama unutmamak lazım ki kartlı ödemeler de kayıtlı ekonominin en büyük silahı. En büyük endişemiz nakit ekonomisinin artması dolayısıyla kayıt dışının artması” dedi. Canko, hane halkının tüketim harcamalarının yüzde 37’sinin kartla yapıldığı bilgisini paylaşırken son 10 yılda kartlı alışverişlerin payının yüzde 9’dan yüzde 37’ye çıkarak 4 kat büyüdüğünü ama veriyi okurken hala nakdi payının da daha yüksek olduğunu unutmamak gerektiğini de vurguladı.
Bankalararası kart merkezi 2010 yılında prof. dr. şükrü kızılot ve cem kılıç tarafından hazırlanan bir raporu kampanyaya dökmüştü. BKM o dönemde kartlı ödemelerin kayıtlı ekonomiyi dolayısıyla vergi gelirlerini artırdığı, istihdama katkıda bulunduğu yani işsizliği azalttığını, milli geliri büyüttüğü mesajını verdiği kampanyayı da hatırlatan canko, “bu kazanımları da gözden kaçırmayalım”mesajını verdi. Düzenlemelerin merkezinde cari açık hassasiyeti var. Peki kartla yaptığımız alışverişin ne kadar cari topladıklarını ve bunun cari açık içindeki payının yüzde 9 olduğu bilgisini paylaştı.
Kart, olmayan bir talebi canlandırmıyor Canko, “kredi kartı, olmayan bir talebi canlandırmıyor, sadece kolaylaştırıyor” tespitini de yaparak “insanlar ödeme yapmak için satın alma yapmıyor. Satın aldığı için ödüyor. Eğer sizin mutlaka almak istediğiniz bir eşya varsa onu bugün alamazsanız yarın, kartla alamazsanız nakitle alırsınız ama alırsınız” diye konuştu.
2008 yılından beri market ve akaryakıt harcamalarının taksitlendirilmediğini de hatırlatan canko “taksit olmamasına karşın kartla yapılan alışverişte en büyük pay hala gıda ve akaryakıttadır. Toplam alışveriş içindeki market harcamalarının payı yüzde 15,1 akaryakıttan ise yüzde 11,4” ifadelerini kullandı.