Sürdürülebilir ekonomik büyüme

Borçlanmanın ortalama vadesi artırılacak, borçlanma kompozisyonunda sabit getirili ve TL cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek, döviz rezervleri artırılacak. Sürdürebilir ekonomik büyümenin devamı için doğrudan uluslararası sermaye yatırımları artırılacak. Teşvik edici ilave düzenlemeler yapılacak.