Somalı esnaf ve sanatkarın kredi borçları.

Konuya ilişkin bakanlar kurulu kararı resmi gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 13 mayıs 2014’te soma ilçesinde meydana gelen maden kazası nedeniyle işleri zarar gören soma ve kırkağaç ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından vadesi taksit vadesi hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte 13 mayıs 2014’ten itibaren 1 yıl içinde dolacak olanlar 1 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenecek.
Buna bağlı olarak, kredi itfa tablosu doğrultusunda kalan tüm taksitler de birer yıl ötelenecek.
Müracaat bankaya yazılı olarak yapılacak
13 mayıs 2014 tarihi itibariyle borçları 90 günlük bekleme süresi içerisinde bulunan esnaf ve sanatkarlar, kararın yayımı tarihinden itibaren 2 ay içerisinde, kredi borçlarının vadesi taksit vadesi hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte 13 mayıs 2014 tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde dolacak olan esnaf ve sanatkarlar vade taksit vadesi hesap devresinden itibaren 2 ay içerisinde söz konusu maden kazasından zarar gördüklerini belirterek kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi için yazılı olarak bankaya müracaat edecekler.
Karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmalarına ilişkin ilgili bakanlar kurulu kararları kapsamında banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açabilecek. Söz konusu bakanlar kurulu kararlarında ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.
Ertelenen krediler nedeniyle bu kararın yayımı tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.
Karar 13 mayıs 2014 tarihinden geçerli olacak
Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları erteleme süresinde esnaf ve sanatkarlar için banka tarafından esnaf ve sanatkar kredilerine uygulanan cari kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak. Banka, ertelenen kredilere ilişkin bilgileri vade hesap devresi taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutanaklarını projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak hazine müsteşarlığına iletecek.
Bankanın bu karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vade hesap devresi taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, hazinece bildirilen formatta iletmesini müteakiben, ödemeler hazine müsteşarlığınca ilgili yıla bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.
Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında bankanın esnaf ve sanatkar kredilerine ilişkin usul ve mevzuatı uygulanacak. Karar 13 mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girdi.