Şirketler için “yapılandırma” başlıyor.

Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL üzeri borcu bulunan şirketler için finansal yeniden yapılandırma FYY uygulamasına başlanıyor. TBB küçük ölçekli işletmeler için onay beklediğini belirtti.
Türkiye Bankalar birliği’nce TBB banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için finansal yeniden yapılandırma FYY uygulamasına başlanacağı belirtilerek, uygulamadan, 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu alınan büyük ölçekli şirketlerin yararlanabileceği açıklandı.
TBB tarafından finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması uygulaması hakkında yapılan duyuru, birliğin sitesinde yayımlandı.
Duyuruda, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için FYY uygulamasına başlanacağı belirtilerek, “küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için onay beklenmektedir.” denildi.
Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesinin amaçlandığı aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi.
“Yeniden yapılandırma uygulamasının 5411 sayılı bankacılık kanunun’nun geçici 32’nci maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine, dolayısıyla ekonomik büyümeye imkan verecektir. Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabilecektir. 25 milyon TL’nin altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY uygulamasından yararlanabilecektir.
Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY’den yararlanamayacaktır.”
borçlular en yüksek 3 alacaklı kuruluştan birine başvurabilecek
Duyuruda FYY sürecine alınabilecek borçluların, en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine, çerçeve anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve taahhüt mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunabileceği bildirildi.