Şirket portföyleri sendikasyon kredileri.

Kredi veren kurumlar için
Sendikasyon kredisi verilerek yeni pazarlara ulaşılır ve konsorsiyumda mevcut her şirketin portföyleri de zenginleşmiş olur. Sendikasyon kredisi süreçlerinde ek gelirler elde etmek de mümkün. Risk dağıtılmıştır.
Standart bir sendikasyon kredisinde konsorsiyumun yapısı
Lider yönetici Lead manager Sendikasyon için borçludan yetki alırlar. Borçluyu tanıtıcı bilgi kitapçığının hazırlanması, sendikasyon daveti, imza töreni hazırlıkları, sendikasyonun ilanı hizmetleri sağlarlar ve bunun karşılığında da bir yönetim ücreti alırlar.
Yükleniciler Daha sonra yöneticilere ve katılımcılara satmak üzere tüm krediyi taahhüt ederler. Kredi alan firmayı ve talebini inceleyerek fiyatlandıran kurumlara denir.
Yöneticiler en yüksek katılım miktarına sahip kredi veren kurumlarıdır. En alt katılım miktarı belirlenir.
Yardımcı yöneticiler: Katılım miktarı yöneticilerden azdır ancak en az katılım miktarından daha fazladır.