Şirket ortakları ve kanuni temsilciler.

Birden fazla borcu olanlar ne yapacak

Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapabilirler. Dolayısıyla bu kişilerin gelir idaresi başkanlığının internet adresi ve e-Devlet üzerinden başvurmaları mümkün bulunmamaktadır.

Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar, her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvuracaklardır.
Borçlular, kapsama giren toplam borçları için başvurabilecekleri gibi talep ettikleri dönem ve türler açısından da kanun’dan yararlanabilecekler. Ancak, motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.