Şili merkez bankası 2024 GSYİH büyüme görünümünü yükseltti.

Şili merkez bankası çarşamba günü yaptığı bir güncellemeyle 2024 yılında ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına GSYH ilişkin büyüme tahminini artırarak %2 ila %3 arasında bir büyüme beklediğini açıkladı. Bu bir önceki tahmin olan %1,25 ila %2,25’ten bir iyileşme anlamına geliyor.
Revizyon merkez bankası’nın salı günü gösterge faiz oranı 75 baz puan düşürerek %6,5’e çekme kararının ardından geldi. Banka ayrıca, makroekonomik duruma ve bunun enflasyon yörüngesi üzerindeki etkisine bağlı olarak ilave faiz indirimi olasılığına da işaret etti.
Şili’de ekonomik faaliyetler ocak ve şubat aylarında beklenenden daha güçlü bir performans göstererek 2024 yılının ilk yarısında beklentileri aştı. 2022’de zirveye ulaşan enflasyon merkez bankasının hedefi olan %3’e yaklaşarak düşüş eğilimine girmiştir.
Bu düşüş son yıllarda yaşanan önemli makroekonomik dengesizliklerinin düzeltilmesine yardımcı olan merkez bankası’nın para politikası raporunda ayrıca önümüzdeki iki yıl için enflasyon tahminlerinin birkaç çeyrek üst üste %3 seviyesinde istikrar kazandığı vurgulandı. Son dönemde yerel para biriminde yaşanan değer kaybına rağmen merkez bankası manşet enflasyonun bir önceki tahmin olan %2,9’a kıyasla artış göstererek yılı %3,8 seviyesinde istikrar kazandığı vurgulandı. Son dönemde yerel para biriminde yaşanan değer kaybına rağmen merkez bankası manşet enflasyonun bir önceki tahmin olan %2,9’la kıyasla artış göstererek yılı %3,8 seviyesinde kapatacağını öngörüyor. Bununla birlikte önümüzdeki iki yıl boyunca hedef oranla uyumlu olması beklenmektedir.
Daha ileriye bakıldığında 2025 ve 2026 yılları için GSYH büyüme tahmini %1,5 le %2,5 arasında değişecek ve ekonominin potansiyel büyüme oranına geri dönüleceğine işaret edecektir. Bu görünüm gelecek yıl için %2 ila %3 arasında öngörülen önceki büyüme tahmininden biraz daha düşüktür. Emtia ile ilgili olarak dünyanın en büyük bakır üreticisine temsil eden merkez bankası 2024 yılı için ortalama bakır fiyatı tahmini pound başına 3,80 dolar olan önceki tahminine göre hafif bir artışla pound başına 3.85 olarak ayarladı.