Sigortalı’nın kredi borcu.

Söz konusu sigortaların sadece kredi borcunun geri ödeme teminatını sağlama amacıyla meblağ sigortalarında kalan borç tutarı ve vadesiyle uyumlu olması gerektiği belirtildi. Aynı riskin teminatını sağlayan yalnızca bir sigorta yapılabileceği hükme bağlandı. Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresiyle uyumlu, riskin gerçekleşmesi durumunda birinci derecede alacaklısı kredi kuruluşu olan poliçenin kredi verenin iradesine bağlı olmaksızın kabul edilmek zorunda olduğu hususları düzenlendi.