Sigorta yaptırırken nelere dikkat edilmeli.

Sigorta yaptırırken zaman olmamasından, bilgisizlikten ya da yanlış yönlendirmelerden dolayı yapılan yanlışlardan maalesef ancak hasar anında haberdar olabiliyoruz. Bu durumda da hasarımız sigorta şirketi tarafından ya tazmin edilemiyor ya da eksik tazminat ödemesi ile karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte bu nedenle sigorta yaptırırken bazı konulara dikkat dikkat edilmesi gerekiyor. Türkiye sigorta ve resürans şirketleri birliği’nin web sitesinden aldığımız aşağıdaki yazıda işte bu hususlara değiniliyor.
web sitesinden aldığımız aşağıdaki yazıda işte bu hususlara değiniliyor. Sigorta poliçesinizi düzenleyen kişilere doğru ve tam bilgi veriniz.
Sigorta sözleşmeleri, sigorta ettirenin/sigortalanın beyan esasına göre düzenlemektedir. Sigorta ettiren sigortalı poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde sigorta şirketine bildirimde bulunmalıdır. Aksi takdirde, sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, sigorta şirketi, sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi sigorta poliçesini de iptal etme hakkına sahiptir.
Poliçenizi mutlaka okuyunuz.
Sigorta poliçesi sigorta ettiren sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayan hükümler içermektedir. Bu nedenle, tarafların yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir. Sigorta genel şartlarını inceleyiniz.
Sigorta genel şartları, söz konusu sigorta ile temin edilen haller ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirene verilmektedir.
Satın alınan ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, sigorta yaptırılmadan önce ya da sigorta yaptırıldığı zaman söz konusu genel şartların, ileride karşılaşılabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunmasını gerekmektedir.
Sigorta teminatının kapsamını tam olarak inceleyiniz.
Sigorta poliçesi tarafından sağlanan teminatların kapsamı ile sigorta ettirene sağlanan güvencelerin neler olduğu konusunda tereddüte yer vermeyecek şekilde sigorta ettiren tarafından bilgi edilinmelidir.