Sigorta ve poliçe yaptırma.

Tanımlanması şu şekildedir: bordrolu, özel sektör çalışanları için işsiz kalma: serbest meslek sahipleri içi hastanede yatma durumunda, her bir sigorta yılında maksimum 6 ay olmak üzere, işsizlik veya hastanelik olma durumu sona erene kadar belirlenen aylık teminat ödemesi gerçekleştirilir. Sigortalının bu poliçeyi yaptırmaktaki amacı ise şu olmalıdır. Yaşamın yitirilmesi durumunda veya bir kaza sonucu malul kalınması halinde, sorumlu olduğu kişilerin yaşamını aynı standartlarda devam ettirmesi. Ayırca istek dışı işsiz kalınması veya kaza hastalık nedeniyle hastanede yatma sonucu oluşacak gelir kaybına karşı güvence sağlar.
İstek dışı işsiz kalmanın Garanti Emeklilik için kriteri de şudur: bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden kişilere işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını bu şartlar kapsamında güvence altına alan bir teminattır.
İstek dışı işsizlik teminatından yararlanacak bordrolu müşteriler, aynı işyerinde 180 gün boyunca aralıksız çalışmış ve özel sektör bordrolu çalışanlardır. Poliçe ilk satın alındığı tarihte, çalışma süresi 180 günden az ise, eksik kalan kısım muafiyet süresine eklenir. İşsizlik teminatından yararlananlar gündelik hastane teminatından yararlanamazlar.
Sigorta başvuru tarihinden itibaren 120 gün çalışmış olma, işsizlik kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi gerekmektedir.
28 nisan 2009’da bu poliçeyi satın alan okuyucu belirtmemesine rağmen bu tarihe kadar sanırım 180 gün aynı iş yerinde bordrolu olarak çalışmış olduğunu belgelemiştir. 31 ekim 2009’da resmi olarak iş aktifinin feshi sebebiyle sigorta için gerekli olan 120 günlük aktif çalışma durumu yine tamamlanmıştır.
31 aralık 2009’da garanti emeklilik’ten gelen bir yazının sigortalıyı memnun etmeyişinden hala işsiz olduğu anlaşıldığı için tazminat için gerekli 30 günlük beklemeyi de doldurmuştur. Sigorta şirketleri herhangi bir poliçe için hasar dosyası açmaktadırlar. Bu dosyalar ödeme yapılabilecek ve yapılamayacak bir durum söz konusu olsa bile, poliçe genel ve özel şartlarının belirlediği evraklarla belgelendirilmelidir.