Sigorta şirketleri ve talepleri.

“Sigortayı kendi yaparsa daha düşük bir kredi oranı teklif edemez. Tüketici dilediği sigorta şirketinden banka lehine aynı poliçeyi düzenlettiği taktirde kredi veren bu poliçeyi kabul etmek zorundadır. Aslında tüketici kanununda 29’uncu ve 38’inci maddede tüketici kredileri ve konut kredileri ile ilgili sigorta yaptırılması zorunlu olmadığı hususu ve tüketicinin talebi halinde dilediği sigorta şirketinden poliçe düzenlettirebileceği açıkça belirtildiği halde bankalar bu kurala uymuyor ve tüketicileri hayat sigortası yanında birtakım kredi ile ilgisi olmayan ürün ve hizmetleri satın almaya zorluyorlardı.